Tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng được quy định thế nào?

Ngày hỏi:16/08/2021

Tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng được quy định như thế nào? Nhờ tư vấn theo quy định mới nhất.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục 1 Quy định 24-QĐ/TW năm 2021, Quy định về thi hành Điều lệ Đảng, theo đó Điều 1 (Khoản 2): Tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng được quy định như sau:

   1.1. Về tuổi đời.

   1.1.1. Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng).

   1.1.2. Việc kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi do cấp uỷ trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

   1.2. Về trình độ học vấn.

   1.2.1. Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

   1.2.2. Học vấn của người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và những trường hợp cụ thể khác do yêu cầu phát triển đảng mà không bảo đảm được quy định chung thì thực hiện theo hướng dẫn của Ban Bí thư.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bổ nhiệm Đảng viên
  Công nhận Đảng viên
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn