Tuyển dụng viên chức đối với lao động hợp đồng

Ngày hỏi:06/01/2014
Bà Lường Thị Vân ký hợp đồng lao động từ năm 2002, làm nhân viên phục vụ trường học, nhưng vị trí việc làm thực tế là nhân viên thư viện. Bà Vân hỏi, nếu nhà trường được phân bổ biên chế viên chức ngạch thư viện thì bà có thể đăng ký dự tuyển được không? Bà Vân cũng muốn được biết, bà có phải chấm dứt hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP rồi mới được đăng ký tuyển dụng vào viên chức không?
  • Nếu nhà trường có chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngạch thư viện, thì bà Lường Thị Vân có thể đăng ký dự tuyển khi có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển; có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp thư viện.

   Căn cứ Điều 22, Luật Viên chức, Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, bà Vân cần có đơn đăng ký dự tuyển; có bản khai lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm thư viện; có Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên chứng đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ; và đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do nhà trường xác định.

   Bà Vân không cho biết bà có văn bằng đào tạo, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ như thế nào. Nhưng qua thông tin bà cung cấp, bà ký hợp đồng lao động từ năm 2002 làm công việc nhân viên phục vụ tại nhà trường, được xếp lương ngạch nhân viên phục vụ theo bảng lương nhân viên thừa hành phục vụ trong đơn vị sự nghiệp nhà nước (bảng số 4) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, nhưng lại được giao công việc chính là thư viện.

   Nay, bà đăng ký dự tuyển viên chức ngạch thư viện viên trung cấp (mã ngạch 17.171), thì bà Vân phải có bằng trung cấp thư viện (nếu tốt nghiệp trung cấp ngành khác phải qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trình độ trung học thư viện).

   Đăng ký dự tuyển viên chức ngạch thư viện viên cao đẳng (mã ngạch 17a.170) phải có bằng cao đẳng chuyên ngành thư viện.

   Đăng ký dự tuyển viên chức ngạch thư viện viên (mã ngạch 17.170) phải có bằng đại học chuyên ngành thư viện.

   Hiện nay bà Vân là người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động, vị trí việc làm thực tế là thư viện, nên khi đăng ký dự tuyển viên chức vị trí việc làm thư viện, bà Vân có thể được tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển (chuyển từ hợp đồng lao động vào biên chế viên chức) nếu có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu. Do vậy, bà Vân không cần thiết phải chấm dứt hợp đồng lao động trước khi đăng ký dự tuyển viên chức.

   Sau khi trúng tuyển viên chức, bà mới cần chấm dứt hợp đồng lao động, để ký kết hợp đồng làm việc viên chức.


  Nguồn:

  www.tuyencongchuc.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn