Tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với quân nhân chuyên nghiệp

Ngày hỏi:30/08/2019

Tôi được biết Quân nhân chuyên nghiệp lập thành tích xuất sắc cũng sẽ được nâng lương trước thời hạn. Vậy Ban biên tập cho hỏi: Tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với Quân nhân chuyên nghiệp được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với quân nhân chuyên nghiệp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 Thông tư 65/2014/TT-BQP. Cụ thể như sau:

   Tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn;

   - Tỷ lệ quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 10% tổng số quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn (trừ các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều này).

   - Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được căn cứ vào thành tích cao nhất đạt được của đối tượng; nếu thành tích cao nhất bằng nhau thì xét đến thành tích khác; trường hợp nhiều người có thành tích như nhau thì thực hiện ưu tiên theo quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn