UBND tỉnh có thẩm quyền ban hành quy trình, trình tự xử lý cán bộ được không?

Ngày hỏi:14/05/2013

Xin hỏi các luật sư nội dung sau: Hiện nay, giao đất trái thẩm quyền diễn ra rất phổ biến do cán bộ công chức cấp xã làm sai, căn cứ luật đất đai, luật Công chức thì UBND tỉnh có thẩm quyền ban hành quy trình, trình tự xử lý cán bộ được không? căn cứ vào điều khoản nào để ban hành và cơ quan nào tham mưu? Xin chân thành cảm ơn!

  • ​Điều 141 Luật đất đai năm 2003 quy định việc xử lý đối với người quản lý vi phạm pháp luật về đất đai như sau:

   Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái với quy định của pháp luật trong giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, quản lý hồ sơ địa chính, ra quyết định hành chính trong quản lý đất đai; thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra vi phạm pháp luật về đất đai hoặc có hành vi khác gây thiệt hại đến tài nguyên đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

   Điều 143 Luật đất đai năm 2003 quy định trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai như sau:

   1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương.

   2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện và áp dụng các biện pháp ngăn chặn kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.

   Như vậy, UBND tỉnh ban hành quy trình xử lý cán bộ công chức có sai phạm về đất đai trong địa bàn tỉnh là phù hợp quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn