Ủy ban kiểm tra công đoàn có bao nhiêu ủy viên?

Ngày hỏi:06/04/2021

Theo quy định hiện nay thì Ủy ban kiểm tra công đoàn có bao nhiêu ủy viên?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 3 Điều 29 Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII ban hành kèm theo Quyết định 174/QĐ-TLĐ năm 2020 quy định về số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn như sau:

   Số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra do ban chấp hành công đoàn cùng cấp quyết định, gồm một số ủy viên trong ban chấp hành và một số ủy viên ngoài ban chấp hành; số lượng ủy viên ban chấp hành công đoàn cùng cấp tham gia ủy ban kiểm tra không vượt quá một phần ba (1/3) tổng số ủy viên ủy ban kiểm tra.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn