Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm gì trong quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh?

Ngày hỏi:11/10/2016

Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm gì trong quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh? Bạn đọc Nguyễn Hương Cúc, địa chỉ mail nguyen****@gmail.com hỏi: Tôi hiện đang sống tại Tp.HCM. Tôi rất quan tâm tới các hoạt động liên quan tới môi trường của thành phố, đặc biệt là các hoạt động liên quan tới quản lý bùn thải. Việc quản lý bùn thải không phải là một vấn đề đơn giản tại thành phố này, nó rất cần sự phối hợp giữa các ban ngành, trong đó quan trọng nhất là sự tham gia của Ủy ban nhân dân các quận - huyện. Cho tôi hỏi: Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm gì trong quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới trách nhiệm quản lý nhà nước về bùn thải được quy định tại Quyết định 44/2015/QĐ-UBND Quy định quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Có hiệu lực từ ngày 19/09/2015), theo đó:

   Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các quận - huyện trong quản lý bùn thải được quy định như sau:

   1. Căn cứ theo quy định phân cấp quản lý hệ thống thoát nước của Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải, bùn thảithoát nước từ hệ thống thoát nước đô thị do mình làm chủ sở hữu theo đúng nội dung của Quy định này và các quy định pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm về chất lượng vệ sinh môi trường trong hoạt động thu gom, vận chuyển bùn thải tại địa bàn quản lý.

   2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch, dự toán ngân sách hàng năm cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải trên địa bàn quản lý, chuyển Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí vốn ngân sách thực hiện.

   3. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải trên địa bàn quản lý theo quy định.

   4. Tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền đến Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn trong việc tổ chức thực hiện công tác quản lý bùn thải trên địa bàn theo đúng các nội dung tại Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

   5. Tổ chức đánh giá tình hình quản lý bùn thải tại địa phương, báo cáo kết quả theo yêu cầu của các Sở, ban, ngành có liên quan về tình hình quản lý bùn thải trên địa bàn; kiến nghị đề xuất các vấn đề có liên quan đến việc quản lý bùn thải.

   (Điều 8, Quy định quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 44/2015/QĐ-UBND Tp.HCM)

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về vấn đề: Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm gì trong quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được quy định tại Quy định quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 44/2015/QĐ-UBND. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn