Ủy ban nhân dân có trách nhiệm gì trong việc gọi công dân nhập ngũ?

Ngày hỏi:23/09/2016

Ủy ban nhân dân có trách nhiệm gì trong việc gọi công dân nhập ngũ? Ở địa phương tôi, công tác tuyển quân đa số do UBND thực hiện, tôi thắc mắc tại sao không phải là bên quân đội hay gì đó. Vậy, cho tôi hỏi, khi tuyển quân và gọi công dân nhập ngũ thì ủy ban nhân phải làm những công việc gì? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trong công tác tuyển quân và gọi công dân nhập ngũ, UBND luôn đóng vai trò chủ đạo và xuyên suốt cả quá trình. Cụ thể, nhiệm vụ của UBND các cấp được quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 35 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015:

   - Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thực hiện tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, đủ số lượng, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian theo quy định của pháp luật; bảo đảm cho công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân có mặt đúng thời gian, địa điểm.

   - Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức giao công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho các đơn vị nhận quân và tổ chức lễ giao nhận quân theo đúng quy định.

   - Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm công khai số lượng, đối tượng, tiêu chuẩn gọi nhập ngũ; danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; danh sách công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; danh sách tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm của UBND trong việc gọi công dân nhập ngũ. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn