Ủy ban nhân dân tỉnh hay Sở Tư pháp quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng?

Ngày hỏi:12/08/2021

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hay Sở Tư pháp quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2, khoản 3 Điều 23 Luật Công chứng 2014 quy định về thành lập và hoạt động Văn phòng công chứng như sau:

   2. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   3. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định cho phép thành lập, Văn phòng công chứng phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi đã ra quyết định cho phép thành lập.

   Như vậy, về nguyên tắc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng còn sau khi thành lập thì phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp theo quy định trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn