Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm gì trong thực hiện chính sách phát triển thuỷ sản?

Ngày hỏi:28/11/2016

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm gì trong thực hiện chính sách phát triển thuỷ sản? Và được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Trần Anh Kiệt (email: kiet***@gmail.com, 45 tuổi). Hiện tôi đang làm việc tại Uỷ ban nhân dân TP. Đà Nẵng. Tôi thắc mắc về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phát triển thuỷ sản. Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thực hiện chính sách phát triển thuỷ sản đã được quy định cụ thể tại Điều 10 Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản và Khoản 10 Điều 1 Nghị định 89/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.

   Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

   1. Tổ chức triển khai thực hiện các chính sách quy định tại Nghị định này tại địa phương.

   2. Giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối tượng được vay vốn theo quy định tại Điểm b Khoản 1 và Điểm b Khoản 3 Điều 4; đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm theo quy định tại Điều 5; đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Điều 7 Nghị định này gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt làm cơ sở thực hiện.

   3. Hướng dẫn giá bán (nhiên liệu; xăng dầu, đá bảo quản hải sản; vật tư sửa chữa nhỏ, tàu thuyền ngư lưới cụ, nước ngọt, lương thực, thực phẩm thiết yếu) của tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ cho tàu khai thác hải sản xa bờ theo giá bán lẻ ở đất liền.

   4. Bố trí ngân sách địa phương để hỗ trợ ngư dân và đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển thủy sản theo quy định tại Nghị định này.

   5. Căn cứ yêu cầu và khả năng thực tế của địa phương được bố trí kinh phí và ban hành bổ sung, nâng mức hỗ trợ những chính sách để phát triển sản xuất kinh doanh thủy sản trên địa bàn ngoài những chính sách được quy định tại Nghị định này.

   6. Căn cứ điều kiện của địa phương có thể thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách phát triển thủy sản quy định tại Nghị định này cho phù hợp; lựa chọn đối tượng làm thí điểm thực hiện chính sách quy định tại Nghị định này và nhân rộng trên địa bàn.

   7. Thực hiện thiết kế mẫu tàu cá vỏ gỗ khai thác, dịch vụ hậu cần khai thác hải sản có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đảm bảo phù hợp với tập quán, đặc trưng vùng biển của địa phương, khu vực.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thực hiện chính sách phát triển thuỷ sản. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn