Ủy ban nhân dân xã, huyện, tỉnh có trách nhiệm gì trong việc phổ cập giáo dục?

Ngày hỏi:04/04/2019

Ban biên tập hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Ủy ban nhân dân xã, huyện, tỉnh có trách nhiệm gì trong việc phổ cập giáo dục? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phổ cập giáo dục được hiểu là quá trình tổ chức để mọi công dân đều được học tập và đạt tới một trình độ học vấn tối thiểu theo quy định của Nhà nước. Nhà nước thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

   Theo đó, tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 31/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 75/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục có quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, huyện, tỉnh trong việc phổ cập giáo dục như sau:

   - Có kế hoạch và giải pháp thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi;

   - Bảo đảm để mọi trẻ em sáu tuổi đều được vào học lớp một; thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập trung học cơ sở; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và chống mù chữ.

   Trên đây là nội dung giải đáp về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã, huyện, tỉnh trong việc phổ cập giáo dục.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Phổ cập giáo dục
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn