Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ hai

Ngày hỏi:04/07/2016

Quy định về việc Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ hai?

  Nội dung này được Sở tư pháp Kon Tum tư vấn như sau:

  • Điều 47 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định về việc Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ hai: Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ hai, chậm nhất là 55 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn