Ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy có phải đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên không?

Ngày hỏi:30/10/2019

Cho tôi hỏi một ủy viên khi đã bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy thì có phải đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên đó không? Cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiết 2 Điểm B Mục II Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 quy định đối tượng đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên như sau:

    Đảng viên trong toàn Đảng (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng). Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy vẫn phải đánh giá, xếp loại chất lượng.

    => Như vậy, mặc dù một người khi bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy nhưng là đảng viên nên vẫn được đánh, xếp loại chất lượng đảng viên.

    Trên đây là nội dung hỗ trợ.

    Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn