Ủy viên đảng các cấp nghỉ hưu có được hưởng phụ cấp trách nhiệm nữa không?

Ngày hỏi:29/11/2019

Uỷ viên đảng các cấp khi nghỉ hưu có được hưởng phụ cấp trách nhiệm nữa không ạ? Mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Quy định 169-QĐ/TW năm 2009 thì nguyên tắc phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp như sau:

   - Cấp uỷ viên các cấp hằng tháng được hưởng phụ cấp trách nhiệm cấp uỷ viên; khi thôi tham gia cấp uỷ thì thôi hưởng phụ cấp.

   Theo đó, việc thôi tham gia cấp ủy và thôi sinh hoạt đảng đoàn, ban cán sự đảng trong những trường hợp được quy định tại Tiểu mục 16.4 Mục 16 Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, cụ thể như sau:

   - Việc thôi tham gia cấp ủy của các đồng chí cấp ủy viên khi có quyết định nghỉ công tác để nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác:

   + Cấp ủy viên khi có quyết định nghỉ hưu thì thôi tham gia cấp ủy đương nhiệm từ thời điểm tính theo ngày nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đã được ghi trong thông báo hoặc quyết định nghỉ hưu.

   => Như vậy khi Uỷ viên đảng các cấp khi nghỉ hưu sẽ không được hưởng phụ cấp trách nhiệm hàng tháng nữa. Việc nhận phụ cấp trách nhiệm hàng tháng chỉ được áp dụng khi đang còn tham gia cấp ủy.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn