Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội do ai bầu?

Ngày hỏi:19/11/2020

Cho hỏi theo quy định pháp luật hiện hành thì Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội do cơ quan nào bầu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 quy định như sau:

   Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội trong số các đại biểu Quốc hội theo danh sách đề cử chức vụ từng người của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

   Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa trước.

   Như vậy, đối với Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội do Quốc hội bầu theo danh sách đề cử chức vụ từng người của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn