Vai trò của Chính phủ đối với công tác phòng, chống tham nhũng

Ngày hỏi:20/09/2016

Hiện nay tham nhũng đang là vấn nạn của đất nước, hết bắt được ông này thì phát hiện bà kia tham nhũng. Vậy Chính phủ có quản lý vấn đề này không? Và cụ thể nhiệm vụ của Chính phủ là gì đối với công tác phòng chống tham nhũng hiện nay. Chân thành cảm ơn Ban biên tập.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ đối với công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí được quy định cụ thể tại Điều 24 Luật Tổ chức Chính phủ 2015, theo đó:

   Chính phủ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

   - Thống nhất quản lý nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong bộ máy nhà nước.

   - Chỉ đạo việc thực hiện công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong hoạt động của bộ máy nhà nước và các hoạt động kinh tế - xã hội.

   - Kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

   Trên đây là tư vấn về nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Luật Tổ chức Chính phủ 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn