Vai trò của Chính phủ trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày hỏi:19/09/2016

Chính phủ nước ta luôn đề cao và dốc lòng bảo vệ các công trình tôn giáo, tín ngưỡng của quốc gia. Vậy Ban biên tập Thư ký luật có thể giải đáp giúp tôi cụ thể vai trò của Chính phủ đối với lĩnh vực này như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ đối với công tác tín ngưỡng, tôn giáo được quy định cụ thể tại Điều 17 Luật Tổ chức Chính phủ 2015, theo đó:

   Chính phủ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

   - Xây dựng và trình Quốc hội quyết định chính sách tôn giáo của Nhà nước.

   - Quản lý và tổ chức thực hiện chính sách tôn giáo, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân.

   - Bảo đảm sự bình đẳng giữa các tôn giáo trước pháp luật; chống mọi hành vi xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.

   Trên đây là tư vấn về nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Luật Tổ chức Chính phủ 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn