Vai trò của Chính phủ trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền con người, quyền công dân

Ngày hỏi:19/09/2016

Quyền công dân luôn được đề cao và coi trọng. Nó được quy định cả trong Hiến pháp và luôn được lặp lại trong các đạo luật. Vậy, Ban biên tập Thư ký luật có thể nói cho tôi biết là Chính phủ nước ta đã làm gì trong vấn đề bảo vệ quyền của công dân? Rất cảm ơn Ban biên tập.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong vấn đề bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền con người, quyền công dân được quy định cụ thể tại Điều 21 Luật Tổ chức Chính phủ 2015, theo đó:

   Chính phủ có các quyền và nghĩa vụ sau:

   - Xây dựng và trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước quyết định các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền con người, quyền công dân.

   - Quyết định những biện pháp cụ thể để bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền con người, quyền công dân.

   - Tạo điều kiện cho công dân sử dụng quyền và thực hiện nghĩa vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

   Trên đây là tư vấn về nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền con người, quyền công dân. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Luật Tổ chức Chính phủ 2015, có hiệu lực ngày 01/01/2016 để biết thêm chi tiết.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn