Vai trò của Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày hỏi:30/08/2018

Đang công tác trong một công ty Lữ hành du lịch, có thắc mắc tôi mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Vai trò, cấu của Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vai trò, cấu trúc của Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông được quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định 146/QĐ-BTTTT năm 2017 Quy chế quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, cụ thể:

   - Cung cấp, đăng tải thông tin chính thống của Bộ Thông tin và Truyền thông trên môi trường mạng Internet;

   - Liên kết các kênh thông tin điện tử, thông tin đa phương tiện của Bộ Thông tin và Truyền thông với các cơ quan, đơn vị, tổ chức; tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên mạng Internet gửi Bộ Thông tin và Truyền thông;

   - Là đầu mối tích hợp duy nhất cho tất cả dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, kết nối thống nhất với Cổng thông tin một cửa quốc gia (Cơ chế Hải quan một cửa quốc gia) và Cổng dịch vụ công Quốc gia.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn