Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác phòng, chống tham nhũng

Ngày hỏi:10/01/2017

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác phòng, chống tham nhũng được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Huyền, đang sinh sống tại Hà Nội. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác phòng, chống tham nhũng được quy định thế nào? Vấn đề này được quy định ở đâu? Rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Xin cám ơn. (Ngọc Huyền_098***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác phòng, chống tham nhũng được quy định cụ thể tại Điều 23 Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 2015, theo đó:

   1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí với các nội dung sau đây:

   a) Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

   b) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; xác minh vụ việc tham nhũng, lãng phí; xử lý người có hành vi tham nhũng, lãng phí;

   c) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ, khen thưởng đối với người có công phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng, lãng phí.

   2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải xem xét, trả lời yêu cầu, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là tư vấn về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác phòng, chống tham nhũng. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn