Vai trò của Phó Thủ tướng trong bộ máy hành chính

Ngày hỏi:20/09/2016

Phó Thủ tướng thực hiện chức năng hỗ trợ, phối hợp với Thủ tướng trong công tác và quản lý, điều hành bộ máy hành chính. Vậy, Phó Thủ tướng có vai trò như thế nào trong bộ máy hành chính nước ta? Ban biên tập Thư ký luật có thể giải đáp cho tôi về vấn đề này không? Chân thành cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời của Ban biên tập.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phó Thủ tướng đóng vai trò quan trọng trong bộ máy hành chính Nhà nước. Vai trò của Phó Thủ tướng được quy định cụ thể tại Điều 31 Luật Tổ chức Chính phủ 2015, theo đó:

   - Phó Thủ tướng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ làm nhiệm vụ theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ được phân công.

   - Khi Thủ tướng Chính phủ vắng mặt, một Phó Thủ tướng Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ ủy nhiệm thay mặt Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo công tác của Chính phủ.

   Trên đây là tư vấn về vao trò của Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Luật Tổ chức Chính phủ 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn