Vai trò, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:29/07/2014

Vai trò, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban Tuyên giáo Trung ương tư vấn như sau:

  • Vai trò, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân được Hiến pháp năm 2013 quy định như sau:

   1 . Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

   2. Viện kiểm sát nhân dân gồm Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát khác do luật định.

   3. Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

   Theo Tài liệu Hỏi - Đáp về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


  Nguồn:

  Đắk Nông Điện tử
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn