văn bản nào yêu cầu để được tiếp nhận, bố trí công tác và chính sách ưu đãi

Ngày hỏi:21/12/2014
Căn cứ Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về việc tiếp nhận, bố trí công tác và chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng và Thông báo số 161/TB-UBND ngày 30/6/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng thì đối với ngành giáo dục vẫn tiếp nhận thu hút đối với một số trường hợp có trình độ cao và có thành tích trong giảng dạy. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng xem xét, tiếp nhận theo chính sách thu hút nguồn nhân lực đối với ngành giáo dục. Theo nội dung này, thì yêu cầu các trường hợp tốt nghiệp trình độ cao và có thành tích trong giảng dạy (Thông qua kết quả giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và các trường hợp được phong tặng Danh hiệu Nhà giáo ưu tú…). Không xem xét cho các trường hợp mới tôt nghiệp đại học ra trường được tuyển dụng vào các trường trên địa bàn Đà Nẵng. Vậy quý SỞ cho tôi hỏi có văn bản nào yêu cầu như vậy không ạ. Theo tôi chỉ biết các anh chị khóa trước 1 năm vẫn được hưởng chính sách trên. Sao đến năm này lại cắt chế độ này ạ!

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Điều 3, Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định hàng năm thành phố xác định danh mục, ngành nghề tiếp nhận theo chính sách thu hút nguồn nhân lực. Trên cơ sở này, ngày 30/6/2014 UBND thành phố có Thông báo số 161/TB-UBND, theo đó từ năm 2014, không thực hiện thu hút đối với viên chức ngành sư phạm. Đối với một số trường hợp có trình độ cao và có thành tích trong giảng dạy, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng xem xét, tiếp nhận theo chính sách thu hút nguồn nhân lực.

   Do đó, theo ý bạn hỏi, Sở Nội vụ xin trả lời như sau: Việc ban hành Thông báo này là xuất phát từ thực tế công tác tuyển dụng hàng năm của ngành giáo dục thành phố và cơ sở pháp lý là Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND và Thông báo số 161/TB-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chính sách ưu đãi
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn