Văn bản quy định về tiền lương dạy thêm giờ?

Ngày hỏi:12/10/2008
Theo quy định tại thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT/BNV-BTC ngày 5-1-2005 về hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức thì thông tư số 17/TT/LB ngày 27-7-1995 của liên Bộ LĐ-TB&XH - Tài chính - Giáo dục - đào tạo về hướng dẫn trả lương dạy thêm giờ và phụ cấp dạy lớp ghép của ngành giáo dục - đào tạo không còn hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có văn bản thay thế thông tư số 17/TT/LB ngày 27-7-1995, cũng như chưa có văn bản hướng dẫn về trả lương dạy thêm giờ và phụ cấp dạy lớp ghép của ngành giáo dục - đào tạo. Vậy hiện nay việc chi trả tiền lương dạy thêm giờ và phụ cấp lớp ghép của ngành giáo dục - đào tạo được thực hiện như thế nào? (ngo kim phuong)

  Nội dung này được Luật sư Trịnh Văn Hiệp, Văn phòng luật sư Gia Thành tư vấn như sau:

  • Phần VI thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT/BNV-BTC ngày 5-1-2005 của liên bộ Nội vụ - Tài chính quy định: kể từ ngày thông tư này có hiệu lực thi hành, bãi bỏ các văn bản hướng dẫn thực hiện nghị định số 25/CP ngày 23-5-1993 của Chính phủ về chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

   Trên cơ sở căn cứ nghị định số 25/CP ngày 23-5-1993 của Chính phủ và thông tư số 18/LĐTBXH-TT ngày 2-6-1993 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm thêm giờ, liên Bộ LĐ-TB&XH - Tài chính - Giáo dục - đào tạo ban hành thông tư liên tịch số 17/TTLB ngày 27-7-1995 hướng dẫn về chế độ trả lương thêm giờ và phụ cấp dạy lớp ghép của ngành giáo dục - đào tạo.

   Chiếu theo nội dung hai thông tư nói trên, kể từ ngày thông tư số 08/2005/TTLT/BNV-BTC có hiệu lực thi hành, phần quy định về chế độ trả lương thêm giờ tại thông tư số 17/TTLB ngày 27-7-1995 có chấm dứt hiệu lực thi hành hay chưa thì thông tư số 08/2005/TTLT vẫn chưa có quy định rõ ràng.

   Như vậy để đảm bảo việc chi trả chế độ tiền lương thêm giờ và phụ cấp lớp ghép của ngành giáo dục - đào tạo đúng quy định của pháp luật, bạn nên liên hệ và đề nghị với Sở Giáo dục - đào tạo kiến nghị liên bộ LĐ-TB&XH - Tài chính - Giáo dục - đào tạo để có hướng dẫn cụ thể.


  Nguồn:

  Tuổi Trẻ Online
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn