Vấn đề thi tuyển công chức, viên chức

Ngày hỏi:13/07/2012
Quảng Ninh tổ chức thi tuyển công chức, viên chức một năm một lần hay vài năm một lần? Thời gian bao lâu? Bắt đầu nộp hồ sơ từ khi nào? Để biết các thông tin liên quan đến thi tuyển công chức, viên chức thì xem ở đâu?

  Nội dung này được Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh tư vấn như sau:

  • Theo ý hỏi thứ nhất: Quảng Ninh tổ chức thi tuyển công chức, viên chức một năm một lần hay vài năm một lần?

   - Đối với tổ chức thi tuyển công chức thuộc thẩm quyền tổ chức của UBND tỉnh Quảng Ninh. Tại điều 35 Luật Cán bộ, công chức quy định về căn cứ tuyển dụng công chức: “Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế” và khoản 3 Điều 3 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức: “3. Hàng năm cơ quan sử dụng công chức xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, báo cáo cơ quan quản lý công chức để phê duyệt và tổ chức tuyển dụng theo quy định tại Nghị định này”.

   Căn cứ nội dung trên, việc tuyển dụng công chức được tỉnh tổ chức hàng năm, trên cơ sở đề nghị các cơ quan sử dụng công chức còn chỉ tiêu biên chế được giao, có nhu cầu tuyển dụng công chức theo vị trí việc làm phù hợp với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

   - Đối với việc tổ chức tuyển dụng viên chức, sự nghiệp. Tại điều 30 Luật viên chức quy định: “Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào yêu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập”. Như vậy, theo quy định Luật viên chức, thì việc tổ chức tuyển dụng viên chức được giao quyền cho người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập để xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Hiện nay, theo phân cấp của tỉnh, giao quyền tổ chức tuyển dụng viên chức cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cấp sở, căn cứ vào yêu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

   * Đối với các ý hỏi về tổ chức thi tuyển công chức, viên chức thời gian bao lâu? Bắt đầu nộp hồ sơ từ khi nào? Để biết các thông tin liên quan đến thi tuyển công chức, viên chức thì xem ở đâu?

   - Đối với thời gian tổ chức kỳ thi tuyển công chức theo quy định tại Điều 15, Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ, không quy định thời hạn (khoảng thời gian ấn định) tổ chức tuyển dụng trong khoảng thời gian bao nhiêu ngày Hội đồng tuyển dụng công chức phải tổ chức xong kỳ tuyển dụng.

   - Thời gian tổ chức kỳ thi tuyển viên chức, theo quy định tại Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, không quy định về thời gian ấn định phải hoàn thành kỳ thi tuyển viên chức.

   - Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển công chức là 30 ngày, tính kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng (theo khoản 2 Điều 15 Luật công chức năm 2008).

   - Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển viên chức là 20 ngày làm việc kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng (theo khoản 2 Điều 15 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ).

   - Để biết các thông tin liên quan đến thi tuyển công chức, viên chức thì xem ở đâu? Theo khoản 1 Điều 15 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 và khoản 1 Điều 15 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, quy định cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức, viên chức phải thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển. Do vậy, bạn cần chủ động nắm bắt thông tin (thông báo tuyển dụng của các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng) trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Ninh, Báo Quảng Ninh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, Đài Truyền thanh Truyền hình của các huyện, thị xã, thành phố.


  Nguồn:

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn