Vay tiêu dùng áp dụng theo lãi suất thỏa thuận

Ngày hỏi:07/06/2013
Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Quảng Ninh trả lời phản ánh của ông Lê Văn Hùng về lãi suất khoản vay 500 triệu đồng theo hợp đồng tín dụng ký ngày 25/12/2010. Ông Hùng ký hợp đồng vay vốn tại Phòng Giao dịch Uông Bí (Eximbank Uông Bí) - Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Quảng Ninh, thực hiện trả lãi hàng tháng, trả gốc theo quý. Đến nay, khoản vay của ông còn 275 triệu đồng. Tháng 5/2013 Ngân hàng gửi thông báo đề nghị ông Hùng trả tiền lãi với mức lãi suất 20,5%/năm. Ông Hùng muốn được biết, trường hợp của ông có được giảm lãi suất xuống dưới mức 15%/năm theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không?

  Nội dung này được Ngân hàng Eximbank chi nhánh Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tư vấn như sau:

  • Ngày 15/12/2010, Eximbank Uông Bí ký kết Hợp đồng tín dụng với khách hàng Lê Văn Hùng vay số tiền 500 triệu đồng. Hình thức vay từng lần; Mục đích vay là tiêu dùng (Mua sắm trang thiết bị gia đình phục vụ đời sống); Thời hạn vay là 60 tháng; Chu kỳ thay đổi lãi suất 1 tháng/lần; Hình thức trả lãi vào ngày 20 hàng tháng; Hình thức trả gốc theo quý vào ngày 20 hàng quý.

   Hiện nay, dư nợ của ông Hùng tại Eximbank Uông Bí là 275 triệu đồng. Trong suốt thời gian vay vốn tại Eximbank Uông Bí, ông Hùng luôn hoàn trả gốc và lãi vay theo đúng cam kết trong hợp đồng tín dụng.

   Theo Điều 1, Thông tư số 12/2010/TT-NHNN ngày 14/4/2010 hướng dẫn tổ chức tín dụng cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng theo lãi suất thỏa thuận quy định: “Tổ chức Tín dụng thực hiện cho vay bằng đồng Việt Nam theo lãi suất thỏa thuận đối với khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của dự án, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đầu tư phát triển và đời sống có hiệu quả”.

   Như vậy, theo Thông tư này, cùng với việc ông Hùng có nhu cầu vay vốn nhằm mục đích để mua sắm trang thiết bị gia đình phục vụ đời sống thì Eximbank Uông Bí áp dụng lãi suất cho vay thỏa thuận đối với món vay này.

   Đối với các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc giảm lãi suất cho vay xuống mức tối đa 15%/năm thì:

   - Đối tượng áp dụng: Đối với các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế gồm công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

   - Mục đích sử dụng vốn: Sản xuất kinh doanh.

   - Không hồi tố: Chỉ áp dụng cho các khoản giải ngân mới.

   Như vậy, trường hợp món vay của ông Hùng, Eximbank Uông Bí cho vay đúng theo hướng dẫn tại Thông tư 12/2010/TT-NHNN nêu trên và Hướng dẫn cho vay lãi suất thỏa thuận của Ngân hàng Eximbank Việt Nam.

   Eximbank Uông Bí cũng cho biết đã xem xét đề nghị của ông Hùng để trình cấp có thẩm quyền giảm lãi suất cho vay thỏa thuận đối với khoản vay của ông.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn