Về bổ nhiệm kế toán trưởng tại các đơn vị thuộc UBND tỉnh

Ngày hỏi:23/02/2012

Ông Lê Nguyên Sinh, công tác tại 1 đơn vị thuộc UBND tỉnh Đắk Nông, đề nghị cơ quan chức năng giải đáp việc bố trí, thủ tục bổ nhiệm, xếp phụ cấp kế toán trưởng tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh theo Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT-BTC-BNV ngày 15/6/2005 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ. Theo phản ánh của ông Sinh, ngày 10/9/2008 UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1196/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối với cơ quan hành chính có kinh phí giao đầu năm trên 30 tỷ đồng mới bổ nhiệm kế toán trưởng với mức phụ cấp chức vụ của trưởng phòng; từ 20 tỷ đồng đến 30 tỷ đồng thì được bổ nhiệm phụ trách kế toán với mức phụ cấp chức vụ là 0,4; từ 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng thì được bổ nhiệm phụ trách kế toán với mức phụ cấp chức vụ là 0,3; từ 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng thì được bổ nhiệm phụ trách kế toán với mức phụ cấp chức vụ là 0,2; từ 5 tỷ đồng trở xuống thì được bổ nhiệm phụ trách kế toán với mức phụ cấp chức vụ là 0,1. Ông Sinh đề nghị cho biết quy định của Quyết định số 1196/QĐ-UBND nêu trên có phù hợp với Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT-BTC-BNV không?

  Nội dung này được Bộ Tài chính tư vấn như sau:

  • Tại điểm 2.1, Mục 2, Phần VI, Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT-BTC-BNV ngày 15/6/2005 hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước quy định về trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là: "Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện việc bố trí, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế, xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc thuê người làm kế toán trưởng theo quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Thông tư này".

   Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên thì UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện quy định của Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT-BTC-BNV nêu trên.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn