Về nguyên tắc và hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Ngày hỏi:23/02/2016

Bạn đọc Doãn Thu Hiền (Hưng Long, Mỹ Hào, Hưng Yên) hỏi về nguyên tắc và hiệu quả hoạt động của Quốc hội ở nước ta.
Nội dung câu hỏi: Nguyên tắc và hiệu quả hoạt động của Quốc hội ở nước ta như thế nào?

  Nội dung này được Ban CT - XH tư vấn như sau:

  • Quốc hội làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số.

   Hiệu qủa hoạt động của Quốc hội được bảo đảm bằng hiệu quả của các kỳ họp của Quốc hội, hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và hiệu quả của sự phối hợp hoạt động với Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức khác./.


  Nguồn:

  Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn