Về tên gọi ban thường vụ, bí thư, phó bí thư do đại hội đảng bộ cơ sở bầu trực tiếp

Ngày hỏi:23/06/2011
Ông Nguyễn Văn Tân thường trú tại quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội hỏi: Việc đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư thì tên gọi ban thường vụ, bí thư, phó bí thư có gì thay đổi không ?

  Nội dung này được Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tư vấn như sau:

  • Trả lời:

   Theo Hướng dẫn số 24/HD-BTCTW ngày 6/3/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tại Mục II, điểm 3.1. Về tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban thường vụ, bí thư, phó bí thư.

   3.1. Về tên gọi

   Theo quy định của Điều lệ Đảng, đại hội đảng bộ cơ sở bầu ra ban chấp hành đảng bộ; sau đó ban chấp hành đảng bộ bầu ra ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và gọi là ban thường vụ đảng uỷ, bí thư đảng uỷ, phó bí thư đảng uỷ. Tuy gọi tắt là ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đảng uỷ, nhưng thực chất đó là ban thường vụ, bí thư, phó bí thư của cả đảng bộ (vì ban chấp hành đảng bộ đại diện cho cả đảng bộ bầu ra ban thường vụ, bí thư, phó bí thư).

   Khi thực hiện đại hội đảng bộ cơ sở bầu ra ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, tuy hình thức bầu cử có khác so với trước nhưng ban thường vụ, bí thư, phó bí thư vẫn là ban thường vụ, bí thư, phó bí thư của cả đảng bộ.

   Vì vậy, khi đại hội đảng bộ cơ sở bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư thì vẫn gọi là ban thường vụ đảng uỷ, bí thư đảng uỷ và phó bí thư đảng uỷ.


  Nguồn:

  Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn