Về thẩm quyền, thủ tục giải quyết khiếu nại, vi phạm Quy chế bầu cử

Ngày hỏi:29/06/2014
Bạn Nguyễn Thị Minh, đang công tác tại tỉnh Sơn La, hỏi về thẩm quyền, thủ tục giải quyết khiếu nại, vi phạm Quy chế bầu cử.

  Nội dung này được Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tư vấn như sau:

  • Trả lời:

   Điều 35, Quy chế bầu cử trong Đảng (ban hành theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 9 tháng 6 năm 2014, của Ban Chấp hành Trung ương) quy định:

   - Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày bế mạc đại hội (hội nghị), nếu có đơn, thư khiếu nại về bầu cử, thì uỷ ban kiểm tra của cấp uỷ cấp trên trực tiếp có trách nhiệm xác minh, kiểm tra lại và báo cáo cấp uỷ cùng cấp xem xét, quyết định.

   - Nếu phát hiện thấy sự vi phạm nguyên tắc, thủ tục bầu cử thì cấp uỷ cấp trên có quyền bãi bỏ kết quả bầu cử của đại hội hoặc của hội nghị cấp uỷ cấp dưới, chỉ đạo đại hội (hội nghị) tiến hành bầu cử lại; trường hợp cá nhân đã được bầu vào cấp uỷ cấp dưới nhưng không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, cấp uỷ cấp trên có quyền không chuẩn y công nhận cấp uỷ viên hoặc ủy viên ủy ban kiểm tra cấp đó.


  Nguồn:

  Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn