Về vấn đề đảng viên xin rút khỏi chi ủy

Ngày hỏi:12/07/2011
Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, ở TP Thanh Hóa hỏi: Đại hội chi bộ đã bầu 5 đồng chí vào chi ủy, trong đó có đồng chí B. Trước đó, khi đề cử, đồng chí B xin rút, nhưng đoàn chủ tịch và đại hội chi bộ không đồng ý. Tiếp đó, đại hội chi bộ lại bầu đồng chí B là đại biểu đi dự đảng bộ cấp trên. Nhưng 4 ngày sau, đồng chí B xin rút khỏi chi ủy vì sức khỏe yếu. Vậy xin hỏi: Nếu chi ủy chỉ còn 4 đồng chí thì có vi phạm nguyên tắc đảng không? Và nếu đồng chí B rút khỏi chi ủy thì có còn là đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên không?

  Nội dung này được Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tư vấn như sau:

  • Trả lời :

   1) Điểm 2, Điều 3, Điều lệ Đảng quy định “ Đảng viên có quyền: ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng…”.

   Cũng tại điểm 1.3, Điều 10 của Quy chế này đã quy định rõ nhiệm vụ của đoàn chủ tịch đại hội như sau: “Tổng hợp danh sách những người ứng cử, đề cử và những người xin rút lui, xem xét, quyết định cho một số người được rút hoặc không được rút khỏi danh sách bầu cử, trường hợp còn nhiều ý kiến chưa thống nhất thì đoàn chủ tịch xin ý kiến của đại hội, lập danh sách bầu cử, lấy biểu quyết của đại hội thông qua danh sách bầu cử”.

   Theo những quy định trên, căn cứ vào tiêu chuẩn cấp ủy viên và phẩm chất, năng lực, tín nhiệm của đồng chí B với chi bộ, đại hội chi bộ, đoàn chủ tịch đại hội đã không đồng ý để đồng chí đó được rút khỏi danh sách bầu cử và đại hội đã bầu đồng chí đó vào ban chi ủy mới là đúng quy định về nguyên tắc, thủ tục bầu cử trong Đảng.

   Tuy nhiên, sau khi có quyết định chuẩn y ban chi ủy mới của đảng ủy, nếu quả thực do quá yếu, đồng chí B không đủ sức đảm đương nhiệm vụ của một cấp ủy viên thì chi ủy xem xét đơn xin rút khỏi chi ủy của đồng chí B và báo cáo đảng ủy quyết định (theo quy định tại điểm 4, Điều 13, Điều lệ Đảng).

   Đồng chí B được đại hội chi bộ lựa chọn bầu là đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên đúng tiêu chuẩn, đúng nguyên tắc, thủ tục, nên dù được cấp ủy chấp nhận đơn xin rút khỏi chi ủy thì đồng chí đó vẫn là đại biểu của chi bộ đi dự đại hội đảng bộ cấp trên./.


  Nguồn:

  Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn