Về vị trí, vai trò của Hội đồng nhân dân

Ngày hỏi:23/02/2016

Bạn đọc Võ Kim Lan (Cẩm Lạc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh hỏi về vị trí, vai trò của Hội đồng nhân dân (HĐND) ở địa phương?
Nội dung câu hỏi: Xin cho tôi hỏi HĐND giữ vị trí, vai trò như thế nào ở địa phương?

  Nội dung này được Ban Chính trị - Xã hội tư vấn như sau:

  • HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

   HĐND quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của HĐND./.


  Nguồn:

  Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn