Về việc chuyển đổi từ viên chức sang công chức

Ngày hỏi:10/12/2012

Ông Đặng Tuấn Khanh, công tác tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang từ tháng 11/2003. Tháng 8/2010, ông được điều động làm việc tại Văn phòng HĐND-UBND huyện Hoàng Su Phì. Tháng 6/2011, ông tiếp tục được luân chuyển công tác và vào biên chế chính thức tại Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Ông Khanh đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Ông Khanh hỏi, ông có đủ điều kiện chuyển sang công chức và được hưởng chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP không?

  Nội dung này được Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang tư vấn như sau:

  • Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 10/2/2012 của UBND tỉnh Hà Giang về việc giao chỉ tiêu biên chế Hành chính, biên chế sự nghiệp và Chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP tỉnh Hà Giang năm 2012, Ban Xây dựng nông thôn mới được giao 12 biên chế quản lý nhà nước, trong đó ông Khanh nằm trong biên chế Quản lý nhà nước của Ban.

   Trước khi được tiếp nhận về công tác tại Ban Xây dựng nông thôn mới, ông Đặng Tuấn Khanh là viên chức trường Tiểu học và THCS Bản Luốc, được UBND huyện Hoàng Su Phì trưng tập biệt phái làm việc tại Văn phòng UBND huyện.

   Khi Ban Xây dựng nông thôn mới tiếp nhận chưa thực hiện quy trình xét chuyển viên chức với ông Khanh theo quy định. Để trở thành công chức, ông Khanh phải được cơ quan tiếp nhận thực hiện quy trình chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ công chức theo quy định Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 và Thông tư 13/2010/TT-BNVngày 30/12/2010.

   Với chế độ phụ cấp công vụ, do hiện nay ông Khanh đang giữ ngạch Giáo viên trung học cơ sở chính (trình độ đại học), mã số ngạch 15a.201 nên ông không thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn