Về việc ký hợp đồng làm việc đối với viên chức

Ngày hỏi:06/01/2014

Bà Nguyễn Thị Thái Hòa được tuyển dụng dạy học tại trường THPT công lập từ ngày 1/4/2000, đến tháng 11/2007 bà chuyển sang dạy học tại trường cao đẳng. Nay, trường cao đẳng ký kết lại hợp đồng làm việc đối với viên chức được tuyển dụng trước năm 2003, bà Hòa hỏi, bà có thuộc đối tượng ký lại hợp đồng làm việc không xác định thời hạn không?

  • Theo Điều 25, Luật Viên chức quy định: Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn áp dụng đối với người trúng tuyển vào viên chức.

   Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với trường hợp đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

   Tại khoản 1, Điều 43, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định việc tổ chức thực hiện ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức theo quy định tại Điều 59 Luật Viên chức như sau:

   – Đối với viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2003, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tiến hành các thủ tục để ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với viên chức theo quy định tại khoản 2, Điều 25, Điều 26, Điều 28, Điều 29, Điều 30 Luật Viên chức và khoản 2, Điều 18 Nghị định này, bảo đảm các quyền lợi, chế độ, chính sách về ổn định việc làm, chế độ tiền lương và các quyền lợi khác mà viên chức đang hưởng.

   – Đối với viên chức được tuyển dụng từ ngày 1/7/2003 đến ngày 1/1/2012, căn cứ thời gian công tác; hợp đồng làm việc đã ký kết với đơn vị sự nghiệp công lập, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn đối với viên chức theo quy định của Luật Viên chức.

   – Đối với viên chức được tuyển dụng sau ngày 1/1/2012, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc ký hợp đồng làm việc theo quy định tại Luật Viên chức.

   Trường hợp bà Nguyễn Thị Thái Hòa được tuyển dụng vào dạy học tại trường THPT công lập từ ngày 1/4/2000, là viên chức do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. Đến tháng 11/2007 bà xin chuyển công tác về dạy học trường cao đẳng. Căn cứ quá trình công tác từ tháng 4/2000 và căn cứ thời gian công tác tại trường cao đẳng từ tháng 11/2007 đến nay, cho dù trước đây bà Hòa đã được ký, hay chưa được ký hợp đồng với người đứng đầu trường cao đẳng, thì đến nay thời gian làm việc của bà Hòa tại trường cao đẳng đã nhiều hơn thời hạn của 2 hợp đồng làm việc xác định thời hạn 36 tháng.

   Căn cứ khoản 2, Điều 25 Luật Viên chức và khoản 1, Điều 43, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, khi trường cao đẳng nơi bà Hòa tổ chức thực hiện ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức theo quy định tại Điều 59 Luật Viên chức, thì bà Hòa thuộc đối tượng được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn. Bà Hòa được bảo đảm các quyền lợi, chế độ, chính sách về ổn định việc làm, chế độ tiền lương và các quyền lợi khác đang hưởng.


  Nguồn:

  www.tuyencongchuc.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn