Vi phạm cam kết phải bồi thường chi phí đào tạo

Ngày hỏi:16/11/2015
ôi được ngân sách cấp tiền đi đào tạo, đã có cam kết về làm việc khi học xong, tuy nhiên do có hoàn cảnh riêng tôi không theo cam kết đó được. Xin hỏi, cán bộ, công chức, sinh viên được nhà nước cho hưởng chế độ đào tạo, bồi dưỡng, nếu không thực hiện đúng cam kết sẽ phải chịu trách nhiệm thế nào? Nguyễn Đình Th. (Nha Trang)

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Thiện Hùng tư vấn như sau:

  • Ngày 09-7-2014 Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông qua Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết thể hiện chính sách, chế độ đãi ngộ được áp dụng để đào tạo nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn của tỉnh và xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật, cán bộ quản lý cho địa phương trong giai đoạn thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải đúng ngành nghề đang công tác và tỉnh có nhu cầu (ngoại trừ đào tạo chính trị, hành chính, quản lý nhà nước, tin học); sinh viên có cam kết tham gia lực lượng quy hoạch dự bị dài hạn sau khi tốt nghiệp phải chấp hành sự phân công của tổ chức.

   Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND, ngày 12-10-2015 quy định về bồi thường chi phí hỗ trợ của cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên thuộc diện được áp dụng các chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh khi vi phạm cam kết. Theo quyết định này, cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên thuộc diện được áp dụng các chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh khi vi phạm cam kết, phải bồi thường chi phí hỗ trợ.

   Các trường hợp phải bồi thường chi phí hỗ trợ bao gồm: Các đối tượng không thực hiện đủ thời gian cam kết công tác; học sinh, sinh viên tự ý bỏ học hoặc bị nhà trường buộc thôi học; cán bộ, công chức, viên chức tự ý bỏ học hoặc bị buộc thôi học; sinh viên tốt nghiệp không về địa phương công tác hoặc không chấp hành quyết định phân công công tác của cấp có thẩm quyền.

   Về mức bồi thường:

   a) Trường hợp phục vụ không đủ thời gian cam kết công tác theo quy định thì phải bồi thường chi phí đào tạo, được tính bằng công thức:

   Chi phí đào tạo phải bồi thường

   =

   Thời gian yêu cầu phục vụ

   -

   Thời gian làm việc sau khi đào tạo

   x

   Tổng chi phí của khóa đào tạo

   Thời gian yêu cầu phục vụ


   Tổng chi phí của khóa đào tạo được tính bằng những khoản chi đã được ngân sách nhà nước chi trả trong suốt quá trình đào tạo theo quy định, kể cả kinh phí hỗ trợ bảo vệ tốt nghiệp luận văn.

   b) Trường hợp tự ý bỏ học hoặc bị nhà trường buộc thôi học thì phải bồi thường bằng tổng chi phí ngân sách hỗ trợ đào tạo đến thời điểm nghỉ học.

   Người bồi thường chi phí có trách nhiệm nộp khoản tiền phải bồi thường vào ngân sách nhà nước kể từ khi có quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ.

   Luật sư Nguyễn Thiện Hùng


  Nguồn:

  SỞ TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HÒA
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn