Vị trí, chức năng của Hội đồng khoa học VKSNDTC

Ngày hỏi:13/12/2019

Được biết mới có quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cho tôi hỏi theo quy định này thì vị trí, chức năng của Hội đồng khoa học và thành viên được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 3 Quy chế kèm theo Quyết định 600/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định vị trí, chức năng của Hội đồng khoa học và thành viên Hội đồng khoa học Viện Kiểm sát nhân dân tối cao như sau:

   Hội đồng khoa học do Viện trưởng VKSND tối cao quyết định thành lập, có chức năng tư vấn cho Viện trưởng VKSND tối cao những vấn đề về khoa học kiểm sát, về chính sách, chiến lược, chương trình, kế hoạch và các dự án pháp luật phục vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân (KSND).

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Viện kiểm sát nhân dân tối cao
  Tòa án tối cao
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn