Vị trí, chức năng của tổ chức pháp chế?

Ngày hỏi:10/05/2017

Vị trí, chức năng của tổ chức pháp chế quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Hưng, hiện đang làm việc tại Tp.HCM. Em hiện tại đang làm tiểu luận về Tổ chức pháp chế trong Bộ máy nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, dù đã nghiên cứu qua rất nhiều tài liệu, em vẫn chưa rõ về vị trí, chức năng của tổ chức pháp chế trong Bộ máy nhà nước Việt Nam. Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp em vấn đề này. Xin cảm ơn. Email: hotran***@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vị trí, chức năng của tổ chức pháp chế được quy định tại Điều 2 Nghị định 55/2011/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế như sau:

   1. Tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là đơn vị chuyên môn, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực được giao và tổ chức thực hiện công tác pháp chế quy định tại Nghị định này.

   2. Tổ chức pháp chế ở doanh nghiệp nhà nước là đơn vị chuyên môn, có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về vị trí, chức năng của tổ chức pháp chế trong bộ máy nhà nước Việt Nam. Để tìm hiểu rõ nội dung văn bản, vui lòng xem Nghị định 55/2011/NĐ-CP

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn