Vị trí, chức trách của Kiểm toán trưởng trong hoạt động kiểm toán

Ngày hỏi:30/08/2018

Đang công tác trong một đơn vị kiểm toán độc lập tại Tp Hà Nội, có thắc mắc tôi mong muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể: Vị trí, chức trách của Kiểm toán trưởng trong hoạt động kiểm toán được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vị trí, chức trách của Kiểm toán trưởng trong hoạt động kiểm toán
   (ảnh minh họa)
  • Vị trí, chức trách của Kiểm toán trưởng trong hoạt động kiểm toán quy định tại Điều 3 Quyết định 1899/QĐ-KTNN năm 2016 Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm toán trưởng, Phó Kiểm toán trưởng trong hoạt động kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành, cụ thể như sau:

   Kiểm toán trưởng là người đứng đầu Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Kiểm toán nhà nước khu vực, chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong hoạt động kiểm toán, hoạt động của Đoàn, Tổ Kiểm toán nhà nước (sau đây gọi chung là Đoàn kiểm toán) do đơn vị chủ trì về chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Đoàn kiểm toán (là công chức, kiểm toán viên cộng tác viên tham gia Đoàn kiểm toán) và chức trách, nhiệm vụ được phân công.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn