Vị trí và nhiệm vụ của Phó Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan

Ngày hỏi:14/10/2019

Liên quan đến cơ cấu tổ chức của các đơn vị Hải quan. Ban biên tập cho tôi hỏi: Vị trí và nhiệm vụ của Phó Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vị trí và nhiệm vụ của Phó Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan được quy định tại Khoản 8 Điều 3 Quyết định 3036/QĐ-TCHQ năm 2016, cụ thể như sau:

   Phó Đội trưởng thuộc Chi cục là công chức, viên chức lãnh đạo giúp việc cho Đội trưởng, được Đội trưởng phân công phụ trách một hoặc một số nhiệm vụ của Đội. Thay mặt Đội trưởng điều hành, giải quyết công việc của Đội khi được Đội trưởng ủy quyền.

   Phó Đội trưởng chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, ủy quyền.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn