Việc bổ sung, sửa chữa dữ liệu hồ sơ công chức, viên chức được thực hiện như thế nào?

Ngày hỏi:09/11/2017

Chế độ bổ sung, sửa chữa dữ liệu hồ sơ công chức, viên chức được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Tùng Lâm, gần đây tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về việc lưu trữ, quản lý hồ sơ công chức, viên chức đang làm việc trong những cơ quan nhà nước, nhưng có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp như sau: Chế độ bổ sung, sửa chữa dữ liệu hồ sơ công chức, viên chức được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Việc bổ sung, sửa chữa dữ liệu hồ sơ công chức, viên chức được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Quyết định 1052/QĐ-BTP năm 2013 Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp, cụ thể như sau:

  1. Chế độ bổ sung hồ sơ công chức, viên chức

  Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày 15 tháng 01 của năm sau hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Thủ trưởng các đơn vị được giao thẩm quyền quản lý hồ sơ công chức, viên chức hướng dẫn công chức, viên chức kê khai bổ sung hồ sơ công chức, viên chức theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ.

  2. Trường hợp lập mới hồ sơ công chức, viên chức khi hồ sơ bị hư hỏng, thất lạc hoặc sửa chữa các dữ liệu thông tin trong hồ sơ công chức, viên chức

  a) Việc lập mới hồ sơ công chức, viên chức khi hồ sơ bị hư hỏng, thất lạc hoặc sửa chữa các dữ liệu thông tin trong hồ sơ công chức, viên chức được thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 11 Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ.

  b) Thủ trưởng đơn vị được giao thẩm quyền quản lý hồ sơ công chức, viên chức phải gửi Hồ sơ lập mới hoặc sửa chữa hồ sơ công chức, viên chức về Vụ Tổ chức cán bộ để thống nhất ý kiến (đối với đơn vị sự nghiệp) hoặc để gửi Bộ Nội vụ thống nhất ý kiến (đối với Tổng cục Thi hành án dân sự) trước khi quyết định.

  c) Định kỳ hàng năm chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm sau hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Thủ trưởng đơn vị được giao thẩm quyền quản lý hồ sơ công chức, viên chức có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo việc lập mới hồ sơ của năm trước; những hồ sơ hư hỏng, thất lạc hoặc việc sửa chữa thông tin trong hồ sơ công chức, viên chức gửi về Vụ Tổ chức cán bộ để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ.

  Trên đây là nội dung câu trả lời về việc bổ sung, sửa chữa dữ liệu hồ sơ công chức, viên chức theo quy định. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Quyết định 1052/QĐ-BTP năm 2013 .

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc

Có thể bạn quan tâm:CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn