Việc bố trí công tác cho công chức lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước sau luân chuyển dựa trên những căn cứ gì?

Ngày hỏi:27/08/2018

Tôi tên Khôi Nguyên sinh sống và làm việc tại Thành phố Cần Thơ. Mới đây mà tôi đã hết thời hạn luân chuyển công tác, do đó sau luân chuyển việc bố trì công tác cho công chức phải dựa trên những căn cứ gì? Các bạn vui lòng hỗ trợ giúp.

Khôi Nguyên (khoi_nguyenktnn**@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Quyết định 436/QĐ-KTNN năm 2014 về Quy định luân chuyển, điều động công chức và biệt phái, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của công, viên chức Kiểm toán Nhà nước, căn cứ việc bố trí công chức lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước sau luân chuyển được quy định như sau:

   - Việc bố trí công chức sau luân chuyển dựa trên những căn cứ sau:

   + Dự kiến phương án bố trí nhân sự theo Đề án trước khi luân chuyển đã được phê duyệt;

   + Nhận xét, đánh giá về kết quả công tác trong thời gian luân chuyển;

   + Tình hình thực tế của đơn vị tại thời điểm bố trí công việc cho công chức luân chuyển.

   - Bên cạnh đó, mình xin cung cấp bố trí công chức sau luân chuyển được quy định:

   + Khi kết thúc thời hạn luân chuyển, công chức được sắp xếp, bố trí công tác trên cơ sở đề án hoặc phương án luân chuyển đã được phê duyệt và kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức trong thời gian luân chuyển.

   + Công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời hạn luân chuyển được ưu tiên xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ cao hơn chức vụ trước khi luân chuyển, nếu đơn vị có nhu cầu.

   Trên đây là nội dung tư vấn về căn cứ việc bố trí công tác cho công chức lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước sau luân chuyển. Để có thể hiểu rõ hơn vấn đề vui lòng tìm hiểu thêm tại Quyết định 436/QĐ-KTNN năm 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn