Việc chất vấn trong Đảng có mục đích, yêu cầu gì?

Ngày hỏi:24/12/2019

Liên quan đến công tác chất vấn trong đảng, tôi muốn hỏi pháp luật hiện hành quy định ra sao về mục đích, yêu cầu của chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mục đích, yêu cầu của chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng quy định tại Điều 2 Quyết định 158-QĐ/TW năm 2008 Quy chế chất vấn trong Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, cụ thể như sau:

   1- Chất vấn và trả lời chất vấn nhằm phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên.

   2- Chất vấn và trả lời chất vấn nhằm tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn