việc chi trả một lần cho các đối tượng thu hút theo quyết định 17 tính như thế nào?

Ngày hỏi:28/10/2015
Tôi thấy quý cơ quan có trả lời việc chi trả một lần cho các đối tượng thu hút theo quyết định 17 tính như thế nào? Ví dụ như con tôi làm việc theo quyết định 17 từ tháng 6/2013, tức đã được hỗ trợ 1 triệu đồng một tháng được 2 năm? Vậy cụ thể tính tới 30/6/2015 con tôi được thành phố hỗ trợ mức một lần là tính như thế nào? Và khoảng thời gian nào Thành phố tiến hành chi trả một lần đó? Mong quý cơ quan hồi đáp sớm và cụ thể vì thật sự chúng tôi rất thắc mắc và chúng tôi rất bất ngờ và thấy hụt hẫng. Trân trọng cám ơn! Kính chào!

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Ngày 23/4/2015, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quyết định số 13100-QĐ/TU về việc ban hành Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. Tại mục 6.2 quy định: “Từ ngày 30/6/2015, dừng việc hỗ trợ hàng theo: Quyết định số 5870/QĐ-UBND ngày 06/8/2010 của UBND thành phố; Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND; … Riêng những trường hợp đã về nhận công tác trước ngày 30/6/2015 mà chưa được chi trả hoặc chi trả chưa đủ chế độ hỗ trợ nêu trên thì thành phố chi trả một lần phụ cấp tương ứng theo thời gian công tác thực tế tính tới ngày 30/6/2015, nhưng không quá 60 tháng”.

   Theo đó, việc hỗ trợ hàng tháng đối với đối tượng thu hút dừng thực hiện kể từ ngày 30/6/2015; các chế độ ưu đãi khác theo quy định Quy định về việc tiếp nhận, bố trí công tác và chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng (ban hành kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng) vẫn được tiếp tục thực hiện.

   Về số tháng hỗ trợ để thực hiện chi trả một lần, đối với những trường hợp đã về nhận công tác trước ngày 30/6/2015 mà chưa được chi trả hoặc chi trả chưa đủ chế độ hỗ trợ thì thành phố chỉ chi trả một lần hỗ trợ hàng tháng tương ứng theo thời gian công tác thực tế tính tới ngày 30/6/2015.

   Ví dụ như: ông Nguyễn Văn A được tiếp nhận và bố trí công tác theo chính sách thu hút nguồn nhân lực từ ngày 01/01/2014. Tính đến ngày 30/6/2015, thời gian công tác thực tế của ông A là 18 tháng, theo đó được nhận hỗ trợ 1.000.000 đồng x 18 tháng. Nếu ông A chưa được nhận đủ hỗ trợ 18 tháng thì sẽ được chi trả đầy đủ.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn