Việc chuyển đổi vị trí công tác phải tuân theo nguyên tắc.

Ngày hỏi:23/03/2009

Tôi công tác tài chính ở xã đến nay là 15 năm, đầu năm 2009 lãnh đạo UBND xã có nói với tôi về việc tôi phải chuyển công tác khác vì đã làm công tác này lâu năm để chuyển cho người khác theo quy định của Nhà nước. Tôi chưa hiểu rõ các quy định này, nên xin nhờ luật sư hướng dẫn và giải thích cụ thể. Trong trường hợp người thay tôi giữ vị trí công tác khi họ chưa đủ trình độ thì giải quyết như thế nào.

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Pháp lệnh cán bộ công chức thì việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là việc người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định điều động, bố trí, phân công lại vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức có thời hạn công tác đủ 36 tháng tại các vị trí trong các lĩnh vực, ngành nghề như: + Hoạt động quản lý tài chính, ngân sách, tài sản của Nhà nước; Quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá; Hoạt động hải quan, thuế, kho bạc, dự trữ quốc gia, quản lý và thực hiện nghiệp vụ kiểm toán; quản lý công tác cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, quản lý chứng khoán, thi trường chứng khoán; Hoạt động thẩm định, định giá trong đấu giá, hoạt động mua và bán nợ… (luật quy định gồm 21 ngành nghề). Như vậy chị làm nghề kế toán là làm việc trong lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách nên cũng nằm trong đối tượng phải chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158 ngày 27/10/2007 của Chính phủ. Luật quy định các ngành nghề bắt buộc phải chuyển đổi vị trí công tác nhưng việc chuyển đổi phải tuân theo các nguyên tắc như sau: + Việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158 là quy định bắt buộc, thường xuyên và áp dụng đối tất cả các cán bộ, công chức, viên chức được bố trí váo các vị trí công tác thuộc các lĩnh vực, ngành, nghề quy định tại Nghị định 158 (gồm 21 ngành, nghề). + Việc thực hiện việc chuyển đổi phải khách quan, công tâm, khoa học và hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, chống biểu hiện bè phái, chủ nghĩa cá nhân, không gây mất đoàn kết, không làm xáo trộn sự ổn định trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. + Phải đảm bảo đúng nguyên tắc hoán vị, không ảnh hưởng đến tăng, giảm biên chế của các cơ quan, tổ chức đơn vị. + Phải được tiến hành theo kế hoạch, được công bố công khai trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Pháp luật cấm không được thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trái với chuyên môn, nghiệp vụ đang làm hoặc đang phụ trách. Không được lợi dụng các quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức vì mục đích vụ lợi hoặc để trù đập cán bộ, công chức, viên chức. Theo quy định như trên thì việc lãnh đạo UBND xã muốn chuyển đổi vị trí công tác của chị thì phải bố trí người có đủ trình độ chuyên môn và chị cũng được bố trí công việc phù hợp với chuyên môn mà chị đang làm..


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn