Việc chuyển xếp lại lương đối với công chức cấp xã

Ngày hỏi:19/09/2011

Ông Đặng Mạnh Tiến (TP. Hà Nội) là Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phú từ tháng 10/1991-12/2000; từ tháng 1/2001 đến nay là cán bộ Tư pháp-Hộ tịch xã được xếp lương ở bậc 5 ngạch cán sự xã. Ông Tiến hỏi ông có được chuyển xếp lại bậc lương trong thời gian làm Bí thư Đảng ủy xã từ năm 1991 đến năm 2000 không?

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tư vấn như sau:

  • Theo trình bày trong đơn, ông Tiến hiện là công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội; Tốt nghiệp Trung cấp luật và Trung cấp Lý luận chính trị năm 1990.

   Từ tháng 10/1991 đến tháng 12/2000 là Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phú. Từ tháng 1/2001 đến nay là công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Hòa Phú. Lương hiện hưởng theo ngạch cán sự, bậc 5, hệ số 2,66.

   Như vậy, trường hợp của ông Đặng Mạnh Tiến đã được chuyển xếp lương, hưởng lương theo ngạch cán sự thì khi thực hiện Nghị định số121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và Thông tư liên tịch số 34/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 14/5/2004 của Liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP.

   Hiện nay, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/5/2010 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP.

   Tuy nhiên, nội dung hai văn bản này không quy định việc xem xét, xếp lại lương đối với công chức cấp xã đã được chuyển xếp và hưởng lương theo ngạch công chức (từ khi thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 34/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH) như trường hợp của ông Đặng Mạnh Tiến.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn