Việc đi công tác trong nước theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ngày hỏi:06/09/2017

Việc đi công tác trong nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được quy định như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Ngọc Phú, em đang là sinh viên năm cuối Học viện ngoại giao. Để hoàn thành bài báo cáo tốt nghiệp của mình, em có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp em, cụ thể là việc đi công tác trong nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Em mong Ban biên tập có thể tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (09036***)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Việc đi công tác trong nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được quy định tại Điều 23 Quy chế làm việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định 486/QĐ-LĐTBXH năm 2017 như sau:

  1. Thứ trưởng, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ đi công tác trong nước từ 02 ngày làm việc trở lên phải báo cáo Bộ trưởng.

  2. Văn phòng Bộ lập kế hoạch đi công tác của các Thứ trưởng (theo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng) và báo cáo Bộ trưởng. Thủ trưởng đơn vị lập kế hoạch đi công tác, trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt về nội dung làm việc, thành phần, thời gian, địa điểm, kinh phí và phương tiện đi lại. Trường hợp đặc biệt, đột xuất không có kế hoạch trước thì báo cáo trực tiếp Bộ trưởng quyết định.

  3. Thủ trưởng các đơn vị quyết định việc đi công tác của phó thủ trưởng đơn vị và các công chức, viên chức thuộc quyền quản lý. Đối với các trường hợp đi công tác trong nước bằng phương tiện máy bay được thực hiện như sau:

  a) Chánh Văn phòng Bộ quyết định đối với công chức, viên chức hưởng lương tại Văn phòng Bộ.

  b) Thủ trưởng đơn vị quyết định cho công chức, viên chức thuộc quyền quản lý căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, tính chất công việc của chuyến công tác và trong phạm vi nguồn kinh phí được giao, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

  Các trường hợp khác thực hiện theo phân công của thủ trưởng đơn vị và quy định hiện hành của Nhà nước.

  4. Nếu nội dung công tác là kiểm tra thì cần thông báo trước nội dung cho các cơ quan, địa phương chủ động chuẩn bị (trừ khi việc kiểm tra cần giữ bí mật). Văn phòng Bộ phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung khi Lãnh đạo Bộ đi kiểm tra cơ sở.

  5. Sau mỗi chuyến công tác, các Thứ trưởng và thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phải có báo cáo Bộ trưởng về kết quả công tác.

  6. Đối với việc tham gia các đoàn công tác liên ngành: cử công chức, viên chức đi công tác theo đúng thành phần được yêu cầu; công chức, viên chức đi công tác phải chuẩn bị nội dung thuộc phạm vi trách nhiệm theo yêu cầu của trưởng đoàn. Kết thúc chuyến công tác, công chức, viên chức đi công tác phải báo cáo bằng văn bản kết quả của chuyến công tác, những vấn đề có liên quan đến thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình, các kết luận của trưởng đoàn.

  7. Phó thủ trưởng các đơn vị và công chức, viên chức phải báo cáo bằng văn bản với thủ trưởng đơn vị mình về kết quả chuyến công tác. Thời hạn báo cáo chậm nhất sau 05 ngày làm việc đối với việc tham gia đoàn công tác liên ngành và sau 03 ngày làm việc đối với các đoàn công tác khác kể từ ngày kết thúc chương trình công tác.

  Trên đây là nội dung quy định về việc đi công tác trong nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 486/QĐ-LĐTBXH năm 2017.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn