Việc đi công tác trong nước theo quy định của Ngân hàng Nhà nước

Ngày hỏi:01/09/2017

Việc đi công tác trong nước của Ngân hàng Nhà nước được quy định như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Hải Bình, em đang là sinh viên năm cuối Học viện hành chính. Để hoàn thành bài báo cáo tốt nghiệp của mình, em có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp em, cụ thể là việc đi công tác trong nước của Ngân hàng Nhà nước được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Em mong Ban biên tập có thể tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (haibinh***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc đi công tác trong nước của Ngân hàng Nhà nước được quy định tại Điều 35 Quy chế làm việc của Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 2805/QĐ-NHNN năm 2014 như sau:

   1. Tham gia đoàn công tác liên ngành:

   a) Việc cử cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước tham gia các đoàn công tác của Nhà nước, các đoàn công tác liên ngành tại các địa phương, đơn vị (gọi chung là cơ sở) phải theo đúng thành phần được yêu cầu. Những vấn đề liên quan đến ngành phải được chuẩn bị bằng văn bản theo yêu cầu của trưởng đoàn công tác;

   b) Chậm nhất sau 05 ngày làm việc, kể từ khi kết thúc chương trình công tác, cán bộ tham gia đoàn công tác nói tại Điểm a Khoản 1 Điều này phải báo cáo Thủ trưởng đã cử đi công tác bằng văn bản về kết quả chương trình công tác, những vấn đề có liên quan đến ngành do cơ sở đề nghị khi làm việc với đoàn, kết luận của trưởng đoàn.

   2. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tổ chức đoàn đi công tác cơ sở:

   a) Khi có chủ trương của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, đơn vị được giao chủ trì phối hợp với Văn phòng liên hệ với cơ sở để thống nhất chương trình, kế hoạch làm việc, trình trưởng đoàn;

   b) Sau khi chương trình, kế hoạch được duyệt, Văn phòng thông báo cho đơn vị liên quan để chuẩn bị.

   Thủ trưởng các đơn vị cử cán bộ tham gia đoàn công tác theo yêu cầu của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, đồng thời đảm bảo yêu cầu quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này;

   c) Các báo cáo, tài liệu, nội dung làm việc cần được chuẩn bị xong trước ngày làm việc, báo cáo Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, gửi trước cho các đơn vị, cơ quan liên quan;

   d) Trước ngày làm việc, đơn vị chủ trì phải thống nhất với đơn vị cơ sở lần cuối về chương trình và kế hoạch làm việc, báo cáo Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước;

   đ) Tổ chức làm việc: Đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm phối hợp với đơn vị cơ sở triển khai công việc theo chương trình, kế hoạch đã thống nhất, xử lý các tình huống phát sinh, trình xin ý kiến Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khi vượt quá thẩm quyền.

   e) Sau khi hoàn thành chương trình, kế hoạch làm việc, đơn vị chủ trì phối hợp với đơn vị cơ sở dự thảo thông báo kết luận, trình Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước duyệt trước khi ký ban hành. Văn phòng chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện thông báo này.

   3. Các đoàn công tác khác:

   a) Thủ trưởng đơn vị khi cử cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý đi công tác phải đảm bảo đúng thành phần liên quan đến nội dung, chương trình công tác; nếu thời gian công tác từ 02 ngày làm việc trở lên, phải bố trí người thay thế giải quyết công việc thường xuyên;

   b) Đoàn được cử đi công tác tại cơ sở phải chuẩn bị kế hoạch, chương trình, nội dung, báo cáo Phó Thống đốc phụ trách và thông báo cho cơ sở trước khi đến ít nhất 03 ngày làm việc:

   - Đoàn công tác được bố trí xe đi chung để tiết kiệm kinh phí;

   - Không bố trí kết hợp chương trình tham quan du lịch trong thời gian công tác;

   - Đoàn công tác tại cơ sở chỉ làm việc và giải quyết những vấn đề đúng nội dung, chương trình đã thông báo và đúng thẩm quyền của đoàn, đồng thời ghi nhận đầy đủ những kiến nghị có liên quan đến ngành của cơ sở;

   - Trong thời hạn 03 ngày làm việc, sau khi đi công tác về, trưởng đoàn công tác phải có báo cáo bằng văn bản với Thủ trưởng đơn vị đã cử đi công tác về kết quả, những kiến nghị của cơ sở có liên quan đến ngành, đề xuất giải pháp xử lý những kiến nghị đó.

   Trên đây là nội dung quy định về việc đi công tác trong nước của Ngân hàng Nhà nước. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 2805/QĐ-NHNN năm 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn