Việc điều động công chức cấp xã

Ngày hỏi:29/12/2015

Huyện Tiên Yên hiện đang thực hiện việc điều động công chức đang công tác tại phòng Tài nguyên - Môi trường huyện đến làm công chức địa chính tại xã (điều động chứ không phải biệt phái). Xin hỏi Sở Nội vụ việc điều động công chức như vậy có đúng theo các quy định pháp luật không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh tư vấn như sau:

  • Theo quy định về điều động công chức tại Điều 50 Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 và Điều 35 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức:

   - Việc điều động công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức.

   Công chức được điều động phải đạt yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm mới.

   - Việc điều động công chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

   + Theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể;

   + Chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật;

   + Theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

   Mặt khác, theo quy định tại Điều 11 Quyết định số 858/2014/QĐ-UBND ngày 06/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh thì việc điều động công chức từ cấp huyện về cấp xã thuộc thẩm quyền của UBND huyện Tiên Yên.

   Đối chiếu với uy định nêu trên, trường hợp công chức đang làm việc tại phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Tiên Yên mà đáp ứng được yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí chức danh công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường cấp xã thì huyện Tiên Yên có thể thực hiện việc điều động công chức theo thẩm quyền để đảm bảo thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức của huyện hoặc theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể hoặc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định pháp luật./.

   (Theo Công văn số 1875/SNV-XDCQ&CTTN)


  Nguồn:

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn