Việc duyệt đề xuất xử lý đơn khiếu nại của cơ quan Thuế các cấp được quy định ra sao?

Ngày hỏi:21/03/2020

Tìm hiểu quy định về việc xử lý đơn khiếu nại. Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc duyệt đề xuất xử lý đơn khiếu nại của cơ quan Thuế các cấp được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc duyệt đề xuất xử lý đơn khiếu nại của cơ quan Thuế các cấp được quy định tại Mục I Quyết định 178/QĐ-TCT năm 2019, cụ thể:

   Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phiếu đề xuất xử lý đơn kèm theo dự thảo đối với từng trường hợp cụ thể (Phiếu hướng dẫn; hoặc Phiếu chuyển đơn; hoặc Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại; hoặc Thông báo về việc thụ lý giải quyết đơn khiếu nại) thì thủ trưởng Cơ quan Thuế có trách nhiệm duyệt ký.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn