Việc hiệp y hình thức khen thưởng cấp Nhà nước

Ngày hỏi:02/07/2013
Ông Nguyễn Trường Tam, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh và một số cán bộ, công chức các sở, ngành, hỏi: Việc hiệp y hình thức khen thưởng cấp Nhà nước thực hiện như thế nào?. Đối tượng cần phải hiệp y?

  Nội dung này được UBND tỉnh Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 13, Điều 53, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ thì:

   - Việc lấy ý kiến hiệp y khen thưởng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước và lấy ý kiến của các cơ quan chức năng có liên quan do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thực hiện.

   - Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý (có hệ thống tổ chức ngành dọc ở Trung ương), khi trình các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước phải lấy ý kiến hiệp y của bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương có chức năng quản lý ngành và lĩnh vực đó bao gồm:

   + Đối tượng đề nghị khen thưởng: về tổ chức là cấp trực thuộc trực tiếp UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cá nhân là cấp trưởng của đơn vị cùng cấp;

   + Hình thức khen thưởng phải lấy ý kiến hiệp y bao gồm: “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, Huân chương các loại, danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, danh hiệu “Anh hùng Lao động”, danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”;

   Như vậy việc hiệp y khen thưởng cấp Nhà nước đối với cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương lấy ý kiến các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; đối tượng phải hiệp y là tập thể trực thuộc tỉnh và cấp trưởng và cấp phó của tập thể được đề nghị khen thưởng.


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn