Việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức trong phòng chống tham nhũng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:01/12/2018

Em tên là Hồng Thịnh, hiện đang là sinh viên Luật. Em đang tìm hiểu về một số vấn đề liên quan đến phòng, chống tham nhũng và muốn hỏi mọi người một câu như sau: Việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức trong phòng chống tham nhũng được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Luật phòng, chống tham nhũng 2005 55/2005/QH11 thì những người sau đây phải thực hiện kê khai tài sản:

   - Cán bộ từ Phó trưởng phòng của Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên và tương đương trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị;

   - Một số cán bộ, công chức tại xã, phường, thị trấn; người làm công tác quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân;

   - Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

   Chính phủ quy định cụ thể những người phải kê khai tài sản quy định tại khoản này.

   Theo đó, những người này có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, mọi biến động về tài sản thuộc sở hữu của mình và tài sản thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên.

   Cùng với đó, tại Điều 45 Luật này cũng có quy định các loại tài sản phải kê khai bao gồm:

   - Nhà, quyền sử dụng đất;

   - Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và các loại tài sản khác mà giá trị của mỗi loại từ năm mươi triệu đồng trở lên;

   - Tài sản, tài khoản ở nước ngoài;

   - Thu nhập phải chịu thuế theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung trả lời về việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức trong phòng chống tham nhũng. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật phòng, chống tham nhũng 2005.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn